BUDYNEK

Przedszkole wyposażone jest w:

· duże sale zabaw,

· salę dydaktyczną wyposażoną w najnowszy sprzęt komputerowy,

· łazienki,

· szatnie,

· plac zabaw.