Historia placówki

Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lubczu rozpoczęło swoją działalność już w 2014 r. jako Punkt Przedszkolny w SPSK w Lubczu. Od września 2020 r. w wyniku dużego zainteresowania rodziców naszą placówką Punk został przekształcony w Przedszkole do którego uczęszcza obecnie 40 dzieci podzielonych na grupę 3 i 4-latków.