ZAJĘCIA

Nasze Przedszkole SPSK jest bezpłatne! Realizujemy szereg ciekawych zajęć wpływających korzystnie na rozwój dzieci i umilających im pobyt w przedszkolu, są to m.in.:

· zajęcia z religii,

· zajęcia z języka angielskiego,

· zajęcia z muzyki i rytmiki,

· zajęcia specjalistyczne z logopedii,

· zajęcia taneczne,

Realizujemy program nauczania ,,Nasze Przedszkole” wydawnictwa MAC.
Plan oparty został na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, kierunków polityki oświatowej oraz wniosków rady pedagogicznej.