PRACOWNICY

Nauczyciele i pracownicy przedszkola swoją prace wykonują z pasją, a jej efekty widać w rozpromienionych twarzach dzieci, które czują się bezpiecznie i szczęśliwi. Rozwijają rozwój dziecka w każdej sferze: fizycznej, umysłowej, emocjonalnej, społecznej a przede wszystkim

duchowej. Do każdego dziecka podchodzą indywidualnie, po to by czuło się kochane, akceptowane.