PLAN DNIA

PLAN DNIA – skrócony plan dnia (wersja szczegółowa na zebraniach)

6:30 – 8:30 schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne.

8:30 śniadanie I grupa 4-latków

9:00 śniadanie II grupa 3-latków

9:00/9:30 – 12:00 zajęcia dydaktyczne/ zajęcia ruchowe/ spacer

12:00 obiad/ śniadanie II grupa 4-latków

12:30 obiad/ śniadanie II grupa 3-latków

12:00/ 13:00 – 13:30 zabawy swobodne, zabaw na placu zabaw

13:30 podwieczorek

14:00 – 16:30 swobodne zabawy, integracje grupy